Seminar

admin Oct 30, 2023 14:05:21
0 152
Date 2023-10-31 
Time 16:00 
Title Super Gap Technology for beyond LIB 

학과 정기 세미나 안내


■ 제 목 Super Gap Technology for beyond LIB

 

 연 사:  고주영 부사장 (삼성 SDI)                   

 

■  일 시:  2023년 10월 31(화) 오후 4시 

 

■  장 소:  응용공학동 1층 영상강의실 

  

■ Host :  정연식 교수