Recruitment

1.     : 201310/28() 14:00~17:00, 10/29() / 10:00 ~ 17:00

 

2.     : 10/28() : 자연과학동(E6) 화학과 1층 로비

            10/29() : 응용과학동(W1) 1층 로비

 

3. 모집분야 : 요소기술 전 부문 (회로, 도금, 재료, 노광, 표면처리, 가공, 검사설비시뮬레이션 등)

 

 

붙임 : 삼성전기 KAIST 채용공고